June 2022

ยานอวกาศสามารถใช้ดาวที่กระพริบตาเพื่อวางแผนเส้นทางได้

ยานอวกาศสามารถใช้ดาวที่กระพริบตาเพื่อวางแผนเส้นทางได้

เช่นเดียวกับดาวเทียม GPS พัลซาร์สามารถช่วยเรือระบุตำแหน่งในอวกาศได้OXON HILL, Md. — ยานอวกาศในอนาคตสามารถนำทางได้ด้วยแสงของดาวที่ตายแล้ว การทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติสามารถระบุตำแหน่งของมันในอวกาศในการสาธิตครั้งแรกโดยใช้ระยะเวลาที่รังสีระเบิดจากซากดาวที่เต้นเป็นจังหวะเท่านั้น เทคนิคนี้ทำงานเหมือนกับ GPS เวอร์ชันที่เป็นตัวเอก นักวิจัยที่มีการทดลอง Station Explorer สำหรับการทดลอง...

Continue reading...