บอลเดี่ยว บอลเต็ง

บอลเดี่ยว บอลเต็ง

‎อัตรามะเร็งต่อมไทรอยด์สามเท่าและนักวิทยาศาสตร์มองหาสาเหตุ‎

อัตรามะเร็งต่อมไทรอยด์สามเท่าและนักวิทยาศาสตร์มองหาสาเหตุ‎

อัตรามะเร็งต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้นเร็วกว่ามะเร็งชนิดอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาการศึกษาใหม่พบว่า: ระหว่างปี 1975 ถึง 2013 จํานวนผู้ป่วย‎‎มะเร็งต่อมไทรอยด์‎‎ที่ได้รับการวินิจฉัยทุกปีมากกว่าสามเท่า‎‎ตัวเลขดังกล่าวกระตุ้นให้นักระบาดวิทยาหลายคนเตือนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเป็นเพียงเรื่องของแพทย์ที่จับผู้ป่วยได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงกรณีที่เติบโตช้าและไม่น่าจะทําให้เกิดอาการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคล แพทย์อ้างถึงการวินิจฉัยกรณีเช่นนี้ว่าเป็น ‎‎”การวินิจฉัยโรคเกินขนาด” ของเงื่อนไข‎ ‎แต่ในการวิเคราะห์ใหม่นักวิทยาศาสตร์แย้งว่าการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจไม่ได้เกิดจากการปรับปรุง ในการตรวจหามะเร็งต่อมไทรอยด์เท่านั้น [‎‎10...

Continue reading...